"9000 çeşit ürünümüzle en uygun fiyatlarla Türkiye'ye hizmet vermekten gurur duyuyoruz." "9000 çeşit ürünümüzle en uygun fiyatlarla Türkiye'ye hizmet vermekten gurur duyuyoruz." "9000 çeşit ürünümüzle en uygun fiyatlarla Türkiye'ye hizmet vermekten gurur duyuyoruz." "9000 çeşit ürünümüzle en uygun fiyatlarla Türkiye'ye hizmet vermekten gurur duyuyoruz."

Bayilik Başvuru ve Sözleşme Örneği

www.kargolat.com’a bayi başvurusu yaptığınız e mail adresi ………………………………......................

Müşterilerinize kestiğiniz fatura modelini işaretleyiniz:

KLASİK FATURA ( )

ELEKTRONİK FATURA ( ) : GİB veya entegratör firma üzerinden alıcı müşterinin mükellefiyetine göre E-Fatura veya E-Arşiv fatura kesen bayiler bu bölümü işaretlemelidir.

 

 

ÜRÜN TEDARİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 –TARAFLAR

a) Mbois İnşaat İthaalat İhracat San.Tic.Ltd.Şti. Kartaltepe Mah. Avazköy Yolu Cad. Bahadır Sokak No:3/A Bayrampaşa-İstanbul (Sözleşmede www.kargolat.com olarak anılacaktır)

b) BAYİ ........................................................................................................................... Adres

:……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. (Sözleşmede BAYİ olarak anılacaktır) c) www.kargolat.com ve BAYİ birlikte ise TARAFLAR olarak anılacaktır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu BAYİ ‘nin muhtelif adresli ve www.kargolat.com tarafından öncesinden yazılı onay verilmiş internet sitelerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere www.kargolat.com’dan bedeli mukabili ürün satın alması, dropshipping hizmeti alması, e-ticaret paketi alması ve tarafların buna ilişkin üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3-DROPSHİPPİNG HİZMETİ TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. www.kargolat.com, satışa sunduğu ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait her türlü detay bilgileri XML ortamında BAYİ ile paylaşacaktır. BAYİ, www.kargolat.com ‘dan edindiği XML’i sözleşmeye konu olan ve www.kargolat.com’un onay verdiği internet siteleri haricinde kullanamaz. Aksi durumda www.kargolat.com, XML paylaşımını anında kesecek ve BAYİ hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Aynı şekilde BAYİ, www.kargolat.com XML’ini satış yapacağı internet sitelerinde mecburi olarak yayınlamakla yükümlüdür. 3.2 BAYİ www.kargolat.com tarafından sağlanan XML’i her gün mesai bitiminde güncellemek zorundadır, güncelleme yapılmamasından kaynaklı ürün stok problemleri www.kargolat.com sorumluluğunda değildir. 3.2. www.kargolat.com, BAYİ tarafından kendisine yukarıda belirtilen şekilde www.kargolat.com adresinden saat 16:00’a kadar bildirilen siparişlerin en geç 2 iş günü içerisinde, 16:00’dan sonra bildirilen siparişlerin ise en geç 3 iş günü içerisinde gönderimini sağlamak ile yükümlüdür. Taraflar işbu sözleşmenin

uygulanmasında Cumartesi-Pazar günlerinin iş günü sayılmadığını bilmekte ve kabul etmektedirler. Resmi tatil günlerinde gönderim yapılmayacaktır. Tüm siparişlerde nakliye ve sevk masrafları BAYİ‘ye aittir. Nakliye, www.kargolat.com’un anlaşmalı olduğu kargo firması ile yapılacaktır.

3.3. BAYİ ve/veya İnternet siteleri sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra işbu sözleşmeye uygun olarak satışını yapacağı internet adreslerinde www.kargolat.com’e ait ürünlerin satış ve pazarlaması faaliyetleri başta olmak üzere hiçbir surette hiçbir alanda www.kargolat.com’un ticari unvan, işletme adı, marka ve logosu ve sair tanıtım işaretlerinin www.kargolat.com’un izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz. 3.4. www.kargolat.com, işbu sözleşme süresince BAYİ’den gelen sipariş adetleri kadar ürün temin edecek olup, bu çalışma hiçbir şekilde stok tutulacağı şeklinde yorumlanamaz. www.kargolat.com uhdesinde olmayan ve internet üzerinden satışını istemediği ürünlerin siparişini kısmen veya tamamen reddedebilir, belli adetler için siparişi tedarik edebilir. Bu husus www.kargolat.com’un tek taraflı insiyatifinde olup BAYİ baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz edemez, talep ileri süremez. 3.5. BAYİ’nin sözleşmeye uygun olarak siparişini verdiği teslimat adresine www.kargolat.com tarafından sevk edilen ürünlerin teslim alınmaması durumunda www.kargolat.com ; bu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği gibi nakliye (gidiş-dönüş) stok maliyetleri, tespit ve yargılama masrafları, ürünün aynı tutardan daha düşük bir tutara başkasına satılmak durumunda kalınması durumunda aradaki fark, ürünün belirli bir süre içerisinde başkasına satılamaması halinde ürünün bedeli v.s. gibi tazminatların tümünü BAYİ’den talep edebilir. 3.6. www.kargolat.com‘dan kaynaklı bir iade söz konusu olursa (yanlış ürün gönderimi, eksik ürün, bozuk ürün gönderimi) burada iadeler www.kargolat.com’a yapılır ve BAKİYE (sadece ürün bedeli) yenistoksuz.com üzerinden BAYİ hesabına bakiye yükleme yöntemi ile geri ödenir, eğer problemin telafi edilmesi istenirse www.kargolat.com ürünün gönderimini tekrar yapabilir ve bayiye herhangi bir geri ödeme yapmaz. Stokta olmayan ürün satın alınmışsa bütün sipariş bedeli BAYİYE geri ödenir. Eğer BAYİ, MÜŞTERİ VE KARGO

kaynaklı bir problem söz konusu olursa (ürünün kargoda kırılması, müşterinin herhangi bir sebeple ürünü iade etmesi, beğenmemesi, cayma hakkını kullanması, kargoyu teslim almaması, siparişten vazgeçmesi, bir süre kullandıktan sonra bozulması, ürünün kargoda kırılması çatlaması bozulması, bayinin yanlış ve eksik bilgi girmesi vb.) burada ürün bedeli ve kargo bedellerinin geri ödemesi yapılmaz. www.kargolat.com,

Bayinin müşterisi tarafından gönderilen iadeleri almaz, iadeler karşılıklı yazılı teyidleşmenin ardından www.kargolat.com tarafından kabul veya red edilebilir. Bayinin müşterisi tarafından herhangi bir şekilde gönderilen yahut bayi tarafından teyitleşmeden gönderilen iadeler ile ilgili tüm kargo masrafları ve yeniden satılabilirliği bozulmuş ürünlerin bedeli www.kargolat.com tarafından bayi bakiyesinden kesilir. Bayi siparişini sürekli takip etmekle, müşteri ile sürekli irtibat halinde olmakla ve BAYİ, MÜŞTERİYE para ödemesini yapmakla yükümlüdür. Kargo kaynaklı problemlerde hasar tespit / tazmin tutanağı tutulması durumunda www.kargolat.com kargodan geri ödemeyi alırsa; bunun BAYİYE ödemesini yapar. Müşteriye gidip gelen kırık ve arızalı kargolar www.kargolat.com tarafından tekrar satışa sunulmamaktadır. 3.7. www.kargolat.com, Elektronik Fatura ile çalışmaktadır ve ürünlerin gönderileceği adrese ürün ile birlikte herhangi bir resmi evrak göndermez. Ürünlerin faturası siparişi veren Bayinin belirtmiş olduğu e-mail adresine elektronik ortamda otomatik olarak gönderilir. 3.8. www.kargolat.com, ürünlerin gönderimini ARAS KARGO ve MNG KARGO ile yapar, bunun dışında herhangi bir kargo ile gönderim yapılmaz.

3.9. BAYİ, sipariş geçme esnasında ödemeyi kredi kartı ile yapmakla yükümlüdür, Havale/EFT veya diğer ödeme yöntemleri ile ödeme yapılamaz. www.kargolat.com tarafından yapılacak geri ödemeler 7 iş günü içerisinde kişilerin kredi kartlarına yahut sistem üzerinden hesap bakiyesi olarak tam veya parçalı olarak ödenecektir.

MADDE 4- SÜRE VE FESİH

4.1.İşbu sözleşme imza tarihi olan ………/…………/… ......... de yürürlüğe girer ve tarafların sözleşme ile karşılıklı

üstlenmiş oldukları görev ve taahhütlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takiben ………/………./…...... tarihinde kendiliğinden sona erer. Ayrıca www.kargolat.com, herhangi bir sebep ileri

sürmeksizin dilediği zaman 2 gün önceden yazılı olarak haber vermek koşulu ile işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edebilir.

MADDE 5-GİZLİLİK

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte bulunduğu

sürece ve sona erdikten sonra birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde her hangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aynı husus işbu sözleşme ve hükümleri için de geçerlidir. BAYİ , www.kargolat.com tarafından kendisine teslim edilen www.kargolat.com adresine ait şifreyi sadece kendisinin kullanacağını, hiçbir surette ve hiçbir gerekçe ile ailesi, yakınları, personeli, müdürü ve istihdam ettiği kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlardan BAYİ tek başına sorumlu olup www.kargolat.com tarafından hesaplanarak kendisine bildirilen tutarı hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ilk talepte www.kargolat.com ödeyeceğini taahhüt eder. BAYİ www.kargolat.com adresli site üzerinden verildiği görünen siparişleri kendisinin vermediğini, kısmen ya da tamamen böyle bir siparişi olmadığını ileri süremez.

MADDE 6- TEBLİGATLAR

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli sayılacaktır.

MADDE 7-VERGİLER

KDV, bandrol veya diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

MADDE 8-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleridir. 8(SEKİZ) maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu sözleşme ve Ekleri taraflarca 1 asıl nüsha halinde tanzim edilerek ……../………../… ......Tarihinde her sayfası taraflarca kaşelenerek imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha www.kargolat.com’da, fotokopi ise BAYİ de muhafaza edilecektir. Oluşabilecek Damga vergisi, harç vb. vergiler BAYİ tarafından karşılanacaktır.

 

 

                ‘’BAYİ’’adına imza ve kaşe ‘’                                                                    www.kargolat.com’’adına imza kaşe

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İndirim Fırsatları
Son Gezilenler
Loading...